Innebär lägre godstaxa för vissa transporter      

Ny godstaxa 2017

Beslut har fattats att taxan för godstransporter med Rederi AB Ventrafiken fr.o.m. den 1 januari 2017 skall vara enligt följande.

Godstransporter identifieras som: Fordon bredare än 2,1 meter och/eller längre än 5,5 meter, pris per löpmeter, inkl. förare.

Priset för godstransporter beräknas per löpmeter för fordonen. Priset är 90:- per löpmeter inkl. moms, det vill säga 72:- per löpmeter exkl. moms, och priset inkluderar föraren. För bussregistrerade fordon ingår inte personbiljetterna för passagerarna men är inkl. förare.

De kunder som under ett kalenderår har köpt mer än 400 löpmeter erlägger 45:- inkl. moms (36:- exkl. moms) per löpmeter för de löpmeter som överstiger 400 under resterande delen av kalenderåret.

Rabatten förutsätter att kunden faktureras, är en registrerad kund och följer Ventrafikens regler.